Milieu

Om zo “Groen” mogelijk te ondernemen hebben wij de volgende stappen ondernomen:

Gekozen voor een stroomleverancier die enkel groene stroom levert

Groene stroom: Energie uit natuurlijke bronnen, zoals wind, zon en biomassa

Voor de verwarming en warm water voorziening van het dierenpension en de woningen hebben wij een houtpellet CV systeem geïnstalleerd in plaats van propaangas met als bijkomend voordeel dat de houtpellets ook als KATTENBAK VULLING worden gebruikt. De pellets die niet bevuild zijn worden alsnog opgestookt

Zonnecollectoren voor extra verwarming van de warmwaterbuffer

Het rijden van een zo energiezuinige bedrijfsauto

Werken met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen

De groene energie van Greenchoice komt bij u uit de buurt.

Klik hier om te zien waar onze stroom vandaan komt.

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat volop in de belangstelling.

Afval scheiden valt daar ook onder.

Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt milieuvervuiling.  

Vandaar dat wij onze eigen milieustraat hebben gemaakt om zo efficiënt mogelijk ons bedrijfsafval te scheiden.