Milieu

Om zo “Groen” mogelijk te ondernemen hebben wij de volgende stappen ondernomen:

Gekozen voor een stroomleverancier Greenchoice die enkel groene stroom levert. Groene stroom: Energie uit natuurlijke bronnen, zoals wind, zon en biomassa. De groene energie van Greenchoice komt bij u uit de buurt. Klik hier om te zien waar onze stroom vandaan komt. Zonnecollectoren voor extra verwarming van de warmwaterbuffer. In alle dierenverblijven maken wij gebruik van led verlichting.

Voor de verwarming en warm water voorziening van het dierenpension en de woningen hebben wij een houtpellet CV systeem geïnstalleerd in plaats van propaangas met als bijkomend voordeel dat de houtpellets ook als KATTENBAK VULLING worden gebruikt. De pellets die niet bevuild zijn worden alsnog opgestookt.

Om het milieu te sparen rijden we al sinds 2015 met een 100% elektrische bedrijfsauto. Dit was de eerste leverbare elektrische bestelauto.  Ook rijden wij met een hybride auto.

Wij werken met milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat volop in de belangstelling. Afval scheiden valt daar ook onder. Gescheiden inleveren van afval spaart grondstoffen en energie uit en voorkomt milieuvervuiling. Vandaar dat wij onze eigen milieustraat hebben gemaakt om zo efficiënt mogelijk ons bedrijfsafval te scheiden.